Sunday, June 10, 2012

Muliakan Nas – Waspada Fahami Dalil Secara Logik

Oleh : Ustaz Fathul Bari bin Mat Jahya

Kaedah benar memahami Al-Quran dan Al-Sunnah
Pada hari ini kita berhadapan dengan golongan manusia yang pelbagai latar dan pemikiran. Golongan pertama beranggapan bahawa membaca dan mengkhatam Al-Quran serta mengulang-ulangi bacaan sudah memadai. Golongan kedua pula memahami Al-Quran dengan cara merujuk pada terjemahan dan menganggap itu sudah cukup baik.
Ini merupakan salah faham yang serius. Hakikatnya, terjemahan hanyalah pembantu atau alat untuk mengetahui makna zahir (tersurat) sahaja. Kaedah yang tepat untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi S.A.W adalah melalui kaedah tafsiran Al-Quran atau syarahan hadis.
Bagaimanakah kaedah, metodologi, dan asasnya? Kepada siapakah harus kita bergantung dalam memahami maksud nas Al-Quran dan hadis tersebut? Sekiranya diberi mandat untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis kepada sesiapa sahaja, kita akan dapati pelbagai orang mempunyai pelbagai tafsiran.
Seorang teman dari Oman pernah bertanya tentang hadis Nabi dari sahabatnya Abu Hurairah RA,
“Tidak akan berlaku Hari Kiamat sehinggalah sungai Furat kering dan mengeluarkan gunung (timbunan) emas yang menyebabkan manusia berbunuh-bunuhan. Maka seramai sembilan puluh sembilan daripada seratus orang telah dibunuh dan setiap lelaki dari kalangan mereka itu akan mengharapkan kejayaan itu menjadi miliknya.” (riwayat Imam Muslim, no. 5152)
Telah tersebar di dalam internet tafsiran yang mengatakan bahawa bukit daripada emas yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah minyak. Jadi apabila Petronas ingin menerokai sekitar kawasan tersebut, ada di kalangan pekerja tidak berani pergi ke sana kerana takutkan khabar buruk dari hadis itu.
Setelah diteliti penjelasannya daripada kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ternyata pemahaman dan tafsiran hadis itu berbeza. Apa yang tersebar di internet itu merupakan takwilan yang batil berdasarkan logik dan andaian semata-mata. Pada hari ini petroleum memang dikenali sebagai emas hitam tetapi itu hanya terminologi dari sudut bahasa, sedangkan apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah emas yang betul.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...