Sunday, April 15, 2012

MUAMALAH DENGAN SYARIKAT YAHUDI??

Yahudi ialah bangsa yang sedang menjajah bumi Palestin.Mereka banyak melakukan kezaliman terhadap rakyat Palestin.Adakah sebagai umat Islam,haram untuk kita membeli atau menggunakan produk keluaran Yahudi?

Memang terdapat kempen memboikot produk keluaran syarikat Yahudi.Malah syarikat Amerika Syarikat juga diboikot kerana sikap pentadbiran negara tersebut yang pro-Yahudi.Maka dihukum haram membeli barangan di TESCO,makan di KFC dan sebagainya.

Ada beberapa sudut yang perlu dikaji diputuskan sebagai haram:
1. Allah menghalalkan muamalah umat Islam dengan non-Muslim.Termasuk dalam golongan non-Muslim ialah Yahudi dan Nasrani walaupun mereka kufur kepada Allah.Juga diharuskan bagi lelaki Muslim berkahwin dengan wanita ahli kitab.Firman Allah:

Maksudnya:Pada hari ii dihalalkan bagi kamu benda-benda yang baik dan makanan golongan ahli kitab adalah halal bagi kamu,dan makanan kamu dalah halal bagi mereka,dan (dihalalkan bagi kamu)
wanita-wanita yang menjaga kehormatan daripada kalangan orang beriman dan ahli kitab sebelum kamu apabila kamu memberikan mas kahwin bukan dengan tujuan berzina atau sekadar menjadikannya sebagai gundik (Surah al-Maidah :5)

Nas al-Quran ini tidak meletakkan syarat halal makanan sembelihan ahli kitab bahawa mereka mestilah tidak memerangi umat Islam.Syarat ini tidak tercatat dalam nas ini bahkan tidak juga terdapat dalam nas yang lain.

2.  Golongan Non-Muslim masih melakukan aktiviti perniagaan walaupun dalam kawasan tanah Haram di Makkah.Mereka membawa masuk barangan keperluan ke Makkah.Namun akhirnya golongan non-Muslim ditegah untuk menghampiri Masjidilharam.Tegahan ini menimbulkan kerisauan di kalangan umat Islam terhadap barangan keperluan.Allah berjanji akan menjamin keperluan tersebut.Malah umat Islam boleh terus melakukan aktiviti perniagaan di kawasan yang lain.Firman Allah

Maksudnya: Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya orang mushrik ialah najis,maka janganlah mereka menghampiri Masjidilharam selepas tahun ini.Dan jika kamu semua takut akan kefakiran maka Allah akan mengayakan kamu daripada kurniaan-Nya (Surah al-Taubah:28)

3. Tidak terdapat satu tegahan khusus bahawa umat Islam tidak harus mmbeli barangan atau poduk non-Muslim termasuklah Yahudi.Sunah pula menunjukkan bahawa Nabi S.A.W pernah melakukan aktiviti ekonomi bersama dengan Yahudi di Madinah.Daripada Ibn Umar r.a

Maksudnya:"Bahawasanya Nabi S.A.W memberikan tanah Khaibar kepada Yahudi untuk mereka usahakan dan tanam,dan bagi mereka (Yahudi) separuh hasil yang dikeluarkan"
(Riwayat al-Bukhari.kitab al-Harith wa al-Muzara'ah,hadis no.2331)

4. Walaubagaimanapun jika memang syarikat Yahudi tersebut menyokong dengan jelas kezaliman,maka adalah wajar dan wajib bagi umat Islam membantah sokongan terhadap perkara zalim.Bantahan ini termasuklah memboikot produk syarikat Yahudi tersebut.Namun ia tidaklah menjadikan muamalah transaksi jual beli sebagai tidak sah.Prinsipnya dalah dilarang bantu-membantu dalam permusuhan dan maksiat.Firman Allah:

Maksudnya:Dan tolong-menolonglaj atas kebaikan dan takwa,dan janganlah tolong menolong atas dosa dan permusuhan (Surah al-Maidah :2)

Kezaliman mesti ditentang.Walaubagaimanapun,biarlah kena pada tempatnya.Ada juga kempen memboikot terlalu luas hingga pihak-pihak yang hanya tempias hubungan dengan Yahudi juga turut diboikot.Biarlah ada fokus dan lebih khusus agar umat Islam tidak menzalimi orang lain.

Dalam peristiwa perang Bani Quraizah,orang-orang Yahudi Bani Quraizah mengkhianati umat Islam.Walaubagaimanapun,Nabi S.A.W hanya memerangi golongan Bani Quraizah dan bukan semua orang Yahudi.Prinsipnua ialah sesiapa yang melakuakan kezaliman dan kejahatan,maka dialah yang bersalah dan mesti dipersalahkan.

Dinukil dari buku : Fiqah Berinteraksi Dengan Non-Muslim
Ustaz Mohammad Nidzam Abd Kadir terbitan Telaga Biru.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...