Sunday, January 23, 2011

KEUTAMAAN BASMALLAH

   Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya meriwayatkan dari seorang yang dibonceng oleh Nabi s.a.w,ia berkata, Tunggangan Nabi s.a.w tergelincir,maka aku katakan: "Celaka syaitan."Nabi bersabda":

   "Janganlah engkau mengucapkan: "Celakalah syaitan."Kerana jika engkau mengucapkannya,maka ia akan membesar dan berkata: Dengan kekuatanku,aku jatuhkan dia."Dan jika engkau mengucapkan 'Bismillaah,' maka ia akan menjadi kecil hingga seperti seekor lalat."
-Ahmad(V/59).[Shahih: Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiihul Jaami (no.7401)

   Lailah dan Ibnu Mardawaih dalam kitab tafsirnya dari Usamah bin Umair ia berkata:"Aku pernah dibonceng oleh Nabi s.a.w,lalu ia menyebutkan kejadiannya,dan nabi s.a.w bersabda :

   "Jangan mengucapkan itu, kerana syaitan akan membesar seperti rumah.Akan tetapi ucapkanlah:'Bismillaah,' nescaya ia akan menjadi kecil seperti seekor lalat.
-An-Nasai dalam al-Kubra (VI/142)-

Ini merupakan berkah dari ucapan "bismillaah".

Sumber- Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (ms62)

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...